نشانی مطب

مشهد، بلوار معلم، خیابان معلم ۳۱، طبقه ی بالای داروخانه دکتر مودب، زنگ دوم

شماره تماس

۰۵۱-۳۶۰۷۷۱۲۵

پست الکترونیکی

info@drmoarefian.com